TÜM KAYIŞ ÇEŞİTLERİ


 

 

 

3PK550                 : 1

3PK688                 : 1

3PK750                 : 2

3PK775                 : 1

3PK812                 : 2

3PK820                 : 3

3PK825                 : 2

3PK830                 : 3

3PK842                 : 2

3PK850                 : 2

3PK872                 : 2

3PK884                 : 1

3PK890                 : 1

3PK905                 : 1

3PK1120              : 2

4PK563                 : 1

4PK588                 : 1

4PK610                 : 2

4PK673                 : 2

4PK756                 : 1

4PK760                 : 1

4PK813                 : 1

4PK820                 : 9

4PK825                 : 1

4PK841                 : 1

4PK845                 : 1

4PK855                 : 3

4PK874                 : 1

4PK884                 : 1

4PK890                 : 1

4PK895                 : 1

4PK900                 : 5

4PK903                 : 1

4PK915                 : 1

4PK922                 : 3           CUSTOM DİREKSİYON KAYIŞI

4PK926                 : 1

4PK938                 : 1

4PK950                 : 2

4PK954                 : 1

4PK975                 : 2

4PK985                 : 1

4PK1015              : 2

4PK1020              : 2

4PK1022              : 3

4PK1025              : 2

4PK1026              : 1

4PK1035              : 1

4PK1060              : 1

4PK1100              : 3

4PK1110              : 1

4PK1125              : 2

4PK1130              : 2

4PK1145              : 2

4PK1272              : 1

4PK1438              : 1

4PK1455              : 2

4PK1485              : 1

4PK1488              : 0   TRANSİT T15 TURBO

4PK1510              : 11

4PK1520              : 6

4PK1770              : 1

5PK845                 : 1

5PK847                 : 1

5PK862                 : 2

5PK875                 : 2

5PK907                 : 2

5PK915                  : 4

5PK921                 : 1

5PK923                 : 3

5PK926                 : 4

5PK930                 : 1

5PK938                 : 5

5PK940                 : 3

5PK945                 : 1

5PK946                 : 1

5PK954                 : 1

5PK965                 : 2

5PK975                 : 1

5PK1000              : 1

5PK1100              : 1     

5PK1105              : 1

5PK1150              : 2

5PK1152              : 1

5PK1165              : 1

5PK1200              : 1

5PK1340              : 1

5PK1375              : 2

5PK1750              : 1

5PK1800              : 1

5PK1805               : 1

5PK1810              : 1

5PK1815              : 1

5PK1825              : 1

5PK1848              : 1

5PK1850              : 2

5PK1857              : 1

6PK750                 : 2

6PK815                 : 1

6PK831                 : 1

6PK841                 : 1

6PK853                 : 1

6PK865                 : 1

6PK873                 : 1

6PK893                 : 1

6PK900                 : 3

6PK915                 : 2

6PK923                 : 7

6PK926                 : 1

6PK930                 : 3

6PK938                 : 7

6PK954                 : 4

6PK962                 : 2

6PK975                 : 2

6PK1013              : 2

6PK1045              : 2

6PK1048              : 1

6PK1050              : 1

6PK1053              : 3

6PK1062              : 1

6PK1065              : 1

6PK1125              : 2

6PK1138              : 1

6PK1150              : 2

6PK1155              : 1

6PK1163              : 1

6PK1165              : 1

6PK1175              : 1

6PK1180              : 3

6PK1183              : 1

6PK1190              : 1

6PK1200              : 1

6PK1215              : 3

6PK1217              : 2

6PK1220              : 1

6PK1225              : 1    JOURNEY V KAYIŞ

6PK1228              : 1

6PK1306              : 1

6PK1310              : 1

6PK1320              : 1

6PK1340              : 1

6PK1341              : 1

6PK1345              : 1

6PK1355              : 3

6PK1460              : 1

6PK1500              : 1

6PK1590              : 3

6PK1613              : 2

6PK1640              : 1

6PK1650              : 1

6PK1670              : 2

6PK1680              : 2

6PK1692              : 1

6PK1705              : 1

6PK1745              : 1

6PK1795              : 4

6PK1818              : 1

6PK1830              : 1

6PK1835              : 2

6PK1842              : 2

6PK1846              : 1

6PK1865              : 1

6PK1873              : 1

6PK2080              : 2

6PK2085              : 1

6PK2120              : 1

6PK2130              : 1

6PK2240              : 1

6PK2260              : 2

6PK2415              : 1

6PK2475              : 2

6PK2504              : 1

7PK990                 : 1

7PK1035              : 1

7PK1075              : 1

7PK1076              : 3

7PK1090              : 1

7PK1103              : 1

7PK1104              : 1

7PK1153              : 1

7PK1275              : 3

7PK1515              : 2

7PK1525              : 1

7PK1597              : 1

7PK1705              : 1

7PK1730              : 1

7PK1795              : 1

7PK2265              : 1

7PK2660              : 1

7PK2275              : 1

7PK2682              : 2

7PK2711              : 2

7PK2842              : 2

7PK2872              : 1

7PK2962              : 1

7PK2967              : 1

7PK3120              : 2

8PK1240              : 2

8PK2515              : 1

10X676                 : 1

10X685                 : 1

10X700                 : 3

9,5X725                : 2

10X750                 : 2

10X775                 : 2

9,5X813                : 5

10X813                 : 4

9,5X850                : 6

10X858                 : 3

10X864                 : 2 TOFAŞ

9,5X875                : 2

10X875                 : 3

10X900                 : 2

10X920                 : 1

9,5X925                : 10

10X925                 : 4

9,5X940                : 1

10X950                 : 4

9,5X975                : 5

10X975                 : 3

10X1000               : 1

10X1025               : 4

10X1050               : 5

10X1075               : 0

10X1085               : 1

9,5X1087             : 1

10X1090               : 1

9,5X1100             : 2

10X1100               : 26

9,5X1125             : 3

10X1125               : 2

10X1138               : 1

10X1140               : 1  R9-R11-R19 VANTILATÖR V KAYIŞ

9,5X1150             : 1

9,5X1175             : 3

10X1200               : 3

10X1225               : 4

9,5X1250             : 7

9,5X1325             : 9

13X584                 : 2

13X625                 : 3 TIRTILLI + 1 DÜZ

12,5X650             : 1

13X655                 : 1

12,5X675             : 1

13X675                 : 1

12,5X700             : 1

12,5X725             : 2

12,5X750             : 2     L300 HİDROLİK DİREKSİYON KAYIŞI

13X750                : 7

13X775                 : 3

12,5X800             : 2

13X800                 : 4   NKR55 KLİMA KAYIŞI

12,5X825             : 1

12,5X850             : 1    NKR55 DİREKSİYON KAYIŞI

13X850                 : 3

13X875                 : 1

12,5X900             : 2

12,5X925             : 7

13X925                 : 2

12,5X950             : 2

13X975                 : 3

12,5X1000           : 2

13X1000               : 4  (2 TIRTILLI 2 DÜZ)

12,5X1025           : 0

13X1025               : 7

12,5X1050           : 2

13X1050               : 4

13X1075               : 5

12,5X1100           : 1

13X1100               : 4

12,5X1125           : 12

13X1125               : 6

12,5X1150           : 1

13X1150              : 7

13X1175              : 2+3 DÜZ/TIRTILLI

12,5X1200           : 1

13X1200               : 1

12,5X1225           : 2

12,5X1250           : 7

12,5X1325           : 1

13X1325               : 2

12,5X1375           : 1

13X1375               : 2

12,5X1400           : 4

13X1400               : 1

12,5X1450           : 1

12,5X1500           : 1

12,5X1525           : 1

12,5X1575           : 1

17X965                 : 1

17X975                 : 4      DÜZ KAYIŞ NKR13-NKR55 VANTİLATÖR KAYIŞI

17X1025               : 4

17X1030               : 2

17X1037               : 1

17X1050               : 4

17X1060               : 1

17X1075               : 1 DÜZ

17X1100               : 1

17X1113               : 1

17X1125               : 5

17X1150               : 3

17X1175               : 3

17X1200               : 1

17X1225               : 1

17X1250               : 1

17X1260               : 3

17X1275               : 1

Add Comment